Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών” (Gaming and Multimedia Application Development) που διοργανώνει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τ.Β’ 3394/01-07-2022) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις 10-04-2023 έως και τις 20-06-2023 σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη.

O/H υποψήφιος/α θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει τη σχετική αίτηση και να την υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip, .rar) στο τέλος της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής. Συστήνεται η χρήση λογαριασμού gmail.

Eναλλακτικά ο/η υποψήφιος/α μπορεί να στείλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο email: gamedev@uowm.gr.