Μαθήματα ανά Εξάμηνο

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Θεωρία και Εργαστήριο (30 ECTS)

Εισαγωγή στην ανάπτυξη
παιχνιδιών (Προγραμματισμός &
βασικές εφαρμογές σε μηχανή
παιχνιδιών)
Αλγοριθμική Σκέψη
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (C#)
Τεχνολογία Λογισμικού για
ανάπτυξη παιχνιδιών
Ψηφιακή Επεξεργασία
Πολυμέσων
Δημιουργική ανάπτυξη σεναρίων
Σκηνοθεσία

Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Θεωρία και Εργαστήριο (30 ECTS)

Marketing & Επικοινωνία
Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα
Ανάπτυξη Διανυσματικών γραφικών (2D), Μοντέλων (3D) και Animation
Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης παιχνιδιών

Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Master Thesis (30 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Έδρα και στοιχεία επικοινωνίας

Τοποθεσία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 521 00

Τηλέφωνο - E-mail

gamedev@uowm.gr
+30 23850 55260 & +30 2467 440021