Μαθήματα ανά Εξάμηνο

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Θεωρία και Εργαστήριο (30 ECTS)

Εισαγωγή στην ανάπτυξη
παιχνιδιών (Προγραμματισμός &
βασικές εφαρμογές σε μηχανή
παιχνιδιών)
Αλγοριθμική Σκέψη
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (C#)
Τεχνολογία Λογισμικού για
ανάπτυξη παιχνιδιών
Ψηφιακή Επεξεργασία
Πολυμέσων
Δημιουργική ανάπτυξη σεναρίων
Σκηνοθεσία

Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Θεωρία και Εργαστήριο (30 ECTS)

Marketing & Επικοινωνία
Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα
Ανάπτυξη Διανυσματικών γραφικών (2D), Μοντέλων (3D) και Animation
Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης παιχνιδιών

Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Master Thesis (30 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2022–2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών” (Gaming and Multimedia Application Development) που διοργανώνει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Διαβάστε περισσότερα…

Επικοινωνία

Έδρα και στοιχεία επικοινωνίας

Τοποθεσία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 521 00

Τηλέφωνο - E-mail

gamedev@uowm.gr
+30 23850 55260 & +30 2467 440021